News and Blog

बि.टि.टि.एम. छैठाैँ सेमेस्टरकाे कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

Notices

बि.टि.टि.एम. छैठाैँ सेमेस्टरकाे कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

बि.टि.टि.एम. पाँचाैँ सेमेस्टरकाे सत्रान्त परीक्षा पूरा गरेकाे विद्यार्थीहरूकाे छैठाैँ सेमेस्टरकाे नियमित पठनपाठन मिति २०८० माघ १० गते बुधवारबाट साविक बमाेजिमकाे समयमा हुने व्यहाेरा सम्बन्धित विद्यार्थीहरूमा सूचित गरिन्छ ।

प्रशासन शाखा

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *