News and Blog

B.A.LL.B. 8th Semester काे कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

Notices

B.A.LL.B. 8th Semester काे कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

B.A.LL.B. 7th Semester काे सन्त्रान्त परीक्षा पूरा गरेकाे विद्यार्थीहरूकाे आठौँ सेमेस्टरकाे नियमित पठनपाठन मिति २०८०/१२/३० गतेदेखि साविक बमाेजिमकाे समयमा हुने व्यहाेरा सबन्धित विद्यार्थीहरूमा सूचित गरिन्छ ।

Leave your thought here

Your email address will not be published. Required fields are marked *