Author: Pawan Yadav

Notices

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागितासम्बन्धी सूचना

Notices

आन्तरिक मूल्याङ्कनतर्फ असाइन्मेन्ट र टर्म पेपर बुझाउनेसम्बन्धी सूचना

Notices

प्रवेश पत्र वितरणसम्बन्धी सूचना

Notices

छात्रवृत्ति आवेदनसम्बन्धी सूचना

Notices

छात्रवृत्तिको आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

Notices

BTTM 3rd Sem. परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Notices

छुट प्रिबाेर्ड सञ्चालनसम्बन्धी सूचना

Notices

BALLB 2nd, 3rd and 6th Semester Exam Routine

Notices

बिदासम्बन्धी सूचना

Notices

शोक बिदासम्बन्धी सूचना

Notices

Exam Result Published Notice (BTTM 2nd semester)

NewsNotices

स्नातक तह B.A.LL.B कार्यक्रममा २०८०/८१ को लागि भर्नासम्बन्धी सूचना